Výhody II. a III. piliera

Vieš jak to je. Na dôchodok sa treba pripraviť.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.


Nič vás to nestojí

Na finančnom trhu je jeden z mála produktov, ktorý nezníži váš disponibilný príjem, a to je sporenie v II. pilieri.

Neplatíte ani cent navyše, len sa presmeruje časť vašich odvodov dôchodkového poistenia zo Sociálnej poisťovne na váš osobný dôchodkový účet v NN DSS.


Klienta to nič nestojí

Klienta to nič nestojí

Výborné zhodnotenie prostriedkov

Prostriedky sa vám v II. pilieri zhodnocujú naozaj dobre:

 • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch, na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.

 • Výkonnosť zmiešaného, akciového a indexového dôchodkového fondu v NN DSS patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.

 • Starobné dôchodkové sporenie má nižšie poplatky v porovnaní s inými formami dlhodobého sporenia, čo pozitívne ovplyvňuje objem nasporených prostriedkov.

 • Sporíte si z hrubého príjmu, a tým pádom vám ostáva o 19 % viac ako pri sporení z čistého príjmu (napr. v banke alebo cez podielové fondy).Bezpečnosť investície

Sporenie v II. pilieri je zákonom regulované, vďaka čomu sú vaše prostriedky dostatočne chránené. Sporenie v II. pilieri zároveň poskytuje niekoľko výhod oproti výlučne dôchodkovému poisteniu v I. pilieri:

 • Peniaze na osobnom dôchodkovom účte v II. pilieri sú vaším majetkom a budú sa môcť dediť alebo poukázať oprávnenej osobe, pričom I. pilier takúto výhodu neposkytuje.

 • Dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať, čím sa prehlbuje riziko, že zdroje na výplatu dôchodkov z I. piliera budú obmedzené.

 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a výška dôchodku závisí od nasporenej sumy a nie od rozhodnutia štátu.

 • V prípade, že sa rozhodnete sporiť v rizikovejších fondoch, prostriedky sú od vášho 52. roku postupne prevádzané do konzervatívnejších fondov, čím sa minimalizuje riziko prepadu hodnoty nasporených prostriedkov v preddôchodkovom veku.

 • Aj rizikovejšie investičné stratégie sú v II. pilieri nastavené konzervatívnejšie, ako napríklad pri podielových fondoch, čo zmierňuje riziko prepadu hodnoty nasporených prostriedkov.

 • 7-ročná garancia výplaty dôchodku v prípade, že sa rozhodnete pre pravidelnú, mesačnú výplatu doživotného dôchodku.


Klienta to nič nestojí

Klienta to nič nestojí

Flexibilita

Prostriedky z II. piliera síce nemôžete vybrať pred odchodom do dôchodku, v priebehu sporenia však môžete vykonávať nasledovné zmeny:

 • Možnosť zmeny dôchodkových fondov, čím ovplyvňujete zhodnotenie prostriedkov na svojom účte, a teda svoj budúci dôchodok z II. piliera.

 • Možnosť zmeny výšky dobrovoľných príspevkov, ktoré môžu zvýšiť váš budúci dôchodok, pričom frekvencia ich uhrádzania a ani ich výška nie sú ohraničené.

 • Možnosť vykonávať zmeny adresy, oprávnených osôb, zmenu v nastavení fondov a ďalšie zmeny on-line z pohodlia domova prostredníctvom klientskeho portálu Moja NN.Ďalšie videá

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dôchodky

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.

Ako si vybrať správny fond

Dôchodky

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?

Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Dôchodky

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.

Indexový fond v III. pilieri

Dôchodky

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.


Mám záujem o dôchodkové produkty

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.