Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

97 % plnenie v závažných prípadoch

Máme nadštandardné plnenie na trhu. V prípade závažných udalostí vyplácame poistné plnenie až v 97 % prípadov.


Ak stratíte svojho blízkeho alebo sa váš zdravotný stav zmení natoľko, že sa zníži vaša schopnosť pracovať, či zostanete úplne závislý od pomoci druhých, oceníte stabilného partnera, ktorý sa o vás postará v ťažkých chvíľach.


 • Čiastočná invalidita
 • Úplná invalidita
 • Kritické choroby (napr. rakovina, infarkt, mŕtvica)
 • Smrť


97 % plnenie v závažných prípadoch

77 % plnenie v menej závažných prípadoch

77 % plnenie v menej závažných
prípadoch

V prípade menej závažných udalostí vyplácame plnenie v 77 % všetkých prípadov:

Medzi menej závažné prípady patria:

 • Liečenie úrazu
 • Trvalé následky spôsobené úrazom
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia


9 z 10 plnení vyplácame
do 5 pracovných dní

Rýchlosť plnenia: 90 % poistných udalostí
je vybavených expresne.


Sme si vedomí, že človek, ktorého stretlo nešťastie potrebuje finančné prostriedky čo najskôr. Preto vo viac ako 90 % prípadov vyplácame poistné plnenie do 5 pracovných dní po predložení všetkých potrebných dokumentov. Ak je nevyhnutné prešetriť poistnú udalosť, poistné plnenie vyplatíme v prípade kladného stanoviska najneskôr do 3 mesiacov od jej nahlásenia.


97 % plnenie v závažných prípadoch

Rozsah krytia

S NN máte rozsiahle poistné krytie.67

kryjeme najväčší počet
kritických chorôb
dospelých

150%

bonusové plnenie
pri kvadruplégii
a terminálnom stave

3x

až 3-násobná progresia na
odškodnom za vážne úrazy
v prípade dlhšej liečby úrazu

120%

plnenie v prípade
najvážnejších kritických
diagnóz detíKedy nevyplácame plnenie

Kedy nevyplácame plnenie

Prvoradá je vaša spokojnosť, napriek tomu existujú situácie, keď poistné plnenie nevyplácame.


 • Nesplnenie poistných podmienok
 • Podvod
 • Úmyselne spôsobený úraz
 • Poistná udalosť sa stala pri páchaní trestného činu klientom
 • Nedoloženie potrebných dokladov
 • Plnenie je krátené, ak sa stala udalosť pod vplyvom alkoholu alebo drogĎalšie videá

Miera plnenia

Životné poistenie

Poistné udalosti plníme až na 97 %.

Rýchlosť plnenia

Životné poistenie

Čo sľúbime, to ihneď plníme.

Rozsah krytia

Životné poistenie

Kryjeme najviac závažných ochorení.

Rušíme výluky

Životné poistenie

Vylepšujeme poistné podmienky.


Mám záujem o životné poistenie

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára


x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.