Indexový fond v III. pilieri - investičná stratégia

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako sme stihli povedať vo videu.

Typy aktív

Akcie doplnené
ultrakonzervatívnymi aktívami


Fond investuje primárne do svetových akcií, ktoré svojím zložením kopírujú globálny akciový index MSCI World s cieľom využívať dostupné príležitosti na najväčších akciových trhoch. Ide o rizikový fond, ktorý v dlhodobom horizonte môže priniesť klientom nadpriemerné výnosy. Na rozdiel od indexu MSCI World však podiel akcií na portfóliu nebude dosahovať v každom momente 100 %. Portfólio bude rozdeľované medzi akcie a ultrakonzervatívne investície (ako napríklad termínované vklady), a to v závislosti od vývoja na finančných trhoch s cieľom znižovať negatívny dopad v prípade extrémnych prepadov akcií MSCI World Indexu.


 

MSCI World Index

Typy aktív

Vylepšujeme poistné podmienky

Regionálne rozloženie investícií

Prím hrajú najvýkonnejšie akcie z USA


V rámci akcií zachováva fond princíp diverzifikácie, čo znamená, že investuje do hlavných regiónov, ako sú USA, Európa, rozvíjajúce sa trhy a Ázia. Najväčšiu váhu v portfóliu majú americké akcie (akcie 500 najväčších spoločností v USA), ktoré majú najdlhšiu históriu, najväčšiu kapitalizáciu na svete a najlepšiu výkonnosť pri zohľadnení rizikovosti. Zvyšok prostriedkov bude investovaných do regiónov ako Eurozóna, rozvíjajúce sa trhy a Japonsko.Menové zabezpečenie

Menové výkyvy sú tlmené


S investíciami v zahraničí je spojené aj menové riziko, a to najmä voči americkému doláru. Tento typ rizika budeme v prevažnej miere eliminovať zaistením tak, aby výkonnosť fondu odzrkadľovala najmä vývoj cien akcií a vplyv zmeny menového kurz bol eliminovaný.


Typy aktív

Vylepšujeme poistné podmienky

Výhody

Unikátny dôchodkový fond


  • V dlhodobom horizonte ponúkne indexový fond potenciálne najvyššie zhodnotenie vložených úspor, ktoré momentálne neponúka žiadny iný správca dôchodkových fondov v III. pilieri.

  • Eliminácia rizika výrazného prepadu hodnoty fondu bude zabezpečená vďaka regionálnej diverzifikácii akcií, zabezpečeniu menového rizika a použitiu ultrakonzervatívnych aktív v prípade výrazných výkyvov na akciovom trhu.

  • Nízke uvádzacie poplatky za správu fondu.Investičný barometer

Zistite, či je Indexový fond vhodný aj pre vás


Indexový fond je určený predovšetkým pre ľudí do 35 rokov, ktorí majú znalosti z oblasti fungovania finančných trhov a sú ochotní akceptovať vyššie riziko s cieľom dosiahnuť potenciálne vyššie zhodnotenie. Ak chcete zistiť, či je Indexový fond vhodný aj pre vás, stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok v našom investičnom barometri pre Typy aktív III. pilier.


Typy aktív

Ďalšie videá

Výhody II. a III. piliera

Dôchodky

Vieš jak to je. Na dôchodok sa treba pripraviť.

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dôchodky

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.

Ako si vybrať správny fond

Dôchodky

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?

Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Dôchodky

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.


Mám záujem o dôchodkové produkty

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.