Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako sme stihli povedať vo videu.

Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku


V II. pilieri sú odvody z vašej mzdy investované do dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

Pravidelné sporenie (príklad)

Vylepšujeme poistné podmienky

Jednorazové sporenie (príklad)

Vylepšujeme poistné podmienky


Vylepšujeme poistné podmienky

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Sporenie v II. pilieri je zákonom regulované, aby nebola ohrozená výška vášho dôchodku. Od 52. roka vášho života, vám preto každý rok prevedieme 10 % hodnoty prostriedkov zo zmiešaných, akciových alebo indexových fondov do dlhopisového fondu tak, aby ste pri odchode do dôchodku mali 100 % prostriedkov investovaných vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadný vplyv poklesu akcií na hodnotu vášho dôchodkového účtu bude preto minimálny.Ďalšie videá

Indexový fond v III. pilieri

Dôchodky

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.

Výhody II. a III. piliera

Dôchodky

Vieš jak to je. Na dôchodok sa treba pripraviť.

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dôchodky

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.

Ako si vybrať správny fond

Dôchodky

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?


Mám záujem o dôchodkové produkty

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.